Simsa Lam Hte Ningbaw Ningla

Simsa lam hte ningbaw ningla

N dai lang na simsa lam hpe gaw gap sa wa ga ngu ai lamang hta " Simsa Lam hte Ningbaw Ningla" ngu ai lam hpe madat la lu na re.

Add new comment

16 + 4 =