Simsa Lam Hte Mungdan Uphkang Asuya

Ndai "Simsa Lam Hpe Jawm Makawp Maga Ga "  ngu ai lamang hta ' Simsa Lam hte Mungdan Uphkang Asuya' ngu ai ga baw hte seng nna Wajau John Hpungshang Awng Htoi kawn tang madun shapoi ya ai hpe na la lu na re.

Add new comment

10 + 7 =