Simsa Lam Hte Makam Masham Hpung Ningbaw Ni A Lit Magam

Religions for Peace

Simsa lam hpe gaw gap na hte nga nga sai Simsa Lam  hpe ngang grin nga lu hkra shakut na matu Mungkan makam masham hpung ninbaw ni hta grai kaba ai lit nga nga mali ai.

Simsa lam hpe gaw gap ai ngu gaw grai si mani ai hte daw dan yak ai lam mung rai nga ai majaw dai magam bungli hta yawng shang lawm ra na rai nga ai.

Ndai simsa lam hte seng nna Makam masham hpung ningbaw ni hkan sa mai ai lam hpe madat la lu na ga ai.

Add new comment

2 + 12 =