Shinggyim Sari Hte Shinggyim Ahkaw Ahkang

Shinggyim Shari

Shinggyim Sari Hte Shinggyim Ahkaw Ahkang a lam madat la lu na re.

Ndai lamang hpe Wa Jau Dr.Bernard Dashi Tang Ji kawn tang madun shapoi ya ai lam rai nga ai.

Add new comment

3 + 6 =