Online Tara Laika Sharin Lamang (27 Feb,2022) Pranwan Ladaw 8

Sr.Mary Hka Raw

"N kaja ai asi si ai hpun kaja gaw, kanang mung n nga ai; kaja ai asi si ai hpundaw mung, kanang n nga ai; dai rai nna hpun shagu hpe tinang a asi hta chye ginhka lu nga ai…”

Add new comment

2 + 5 =