Online Tara Laika Sharin Lamang ( 17 .4. 2022 ) Paska Poi

sr. Mary Hka Raw

"Nanhte gaw ngai na jinghku ni rai nga ai,Nanhte shada da tsawra nga mu"

Dai ni gaw kabu gara let lani mi na nhtoi hta bai hkrung rawt na ngu ai hpe kam sham let kabu gara nna nga ra ai nhtoi nan rai nga ai.

Add new comment

6 + 2 =