Online Tara Laika Sharin Lamang ( 05 .6. 2022 )

Francis mung rat &Catherine lu lu awng

Yesu Sumsing lamu lung wa ai gaw anhte yawng a matu shara lajang ya na matu rai nga ai.

Add new comment

8 + 6 =