Online Tara Laika Sharin Lamang ( 04.9.2022 ) Pranwan Ladaw 23

Online Tara Laika Sharin Lamang ( 04.9.2022 )

Pranwan Ladaw 23

“Tinang a Wudang hpai let nye hpang nhkan ai wag aw Nye sape ntai lu ai.”
Makam masham nga ai ngu ai ni gaw Karai Kasang hte htingbu wa hpe tara ai hku nna galaw jaw ra nga ai.

Add new comment

5 + 8 =