Maria A Salum Ningsang A Lam

Maria A Salum Ningsang Sumla

Sharin La Lu Na Lam Ni

✅ Kabu gara shiga (Marku 4:35-41)

✅Maria a salum ningsang a lam

✅ Maria kaw akyu hpyi yang lu la mai ai lam ni

Add new comment

5 + 1 =