Manghkang Hpe Hparan Ai Lam

N-dai simsa Lam Lamang hta Manghkang Hpe Hparan Ai Lam hte seng nna madat la lu na re ai.

Lamang Lajang Tang Madun ai : Wajau Peter Zang Yaw Hpung (Fr.Peter Awng Gam)

Add new comment

6 + 12 =