Laknak Shing Jawng Ai Lam hte Mungkan Simsa Lam

Laknak shingjawng ai lam hte Mungkan simsa lam / Wikipedia

Mungdan langai hte langai Laknak shingjawng hkat ai a marang e byin wa mai ai lam hte Mungkan ga a simsa lam hpe gara hku hkra machyi shangun lu ai lam ndai lamang hta madat la lu na re.

Add new comment

5 + 1 =