Akyu Hpyi Ai Lam hte Ngwi Pyaw Simsa Lam

Anhte Kam sham ai ni Karai Kasang kaw galoi mung akyu hpyi ai lam galaw nga ga ai.Ndai akyu hpyi ai lam gaw "ngwi pyaw simsa lam" hpe gara hku madi shadaw ya lu nga ai kun? ngu ai hpe ndai lamang hta madat la lu na re.

Add new comment

17 + 2 =