Prat A Ngwi Pyaw Simsa Lam

Prat A Ngwi Pyaw Simsa Lam

 

Prat ngu ai hpe, lachyum amyu myu hte shingdaw mai nga ai, prat ngu ai hpe, shakut shaja hkawm sa ai lam ngu yang mung mai nga ai, anhte a prat hkrun lam hta, myit ngwi simsa lam hkrai gaw nlu la na re.

 

Sak naw hkrung nga ai aten laman hta,ruyak jam jau lam ni, myit ru tsampu lam ni hpe hkrum nga na gaw teng sha rai nga ai

 

Dai myitru tsampu lam ni hpe awng dang kau ra nga ai!

Add new comment

7 + 9 =