Ngwi Pyaw Dingku( Sara John Shadan Hkang Tu Shan hte Saranum Cecilia Nhtin Htu Shan hte Hkrum Shaga Ai Lam Daw I

 Ra ai lam ngu ai hta shi gaw galoi mung an nu ni hpe Ga ja ngu ai mung nshaga ga ai,pawt sindawng ai ngu mung nnga ai,galoi mung ga ngwi ga pyaw hte woi zinlum woi awn ai,hpa lam hta raitim an nu ni a shawng kaw galoi mung ngang ngang kang tsap let makawp maga let dingku hpe woi awn taw nga ai kawa kaja re.

* An Nu wa ni a matu Dinghku Kanu Kaja re.Tsun ga nga yang gaw hpung masha ni a man hta sasan magam gun ai gaw ngai rai nga ai,raitim shiga hpang kaw nna ra nrawng hkra madi shadaw garum ya nga ai ningrum ningtau jan kaja rai nga ai.

Add new comment

3 + 5 =