Kun Dinghku Ngwi Pyaw Na Matu Hkan Sa Ra Ai Lam Ni ( II )

google photo

Tsawra hkungga ai kun dinghku kawa ni anhte kun dinghku hta  gyit hkang ai lam n galaw ai sha wanglu wanglang nga lu na ahkang jaw ra ai. Anhte kun dinghku hta madu jan madu wa shada da gyit hkang shagyip ai lam nnga ai sha wanglu wanglang nga lu ai lam hpe jaw hkat ra ai ngu mu mada ai.Anhte kadai mung tinang hpe aten tup hkan yu jep sagawn  nga ai lam hpe nra ai majaw shi hpe mung tinang kaw nna galoi mung gyit hkang tawn ai masa lam ni nbyin hkra nga ra ai ngu mu mada ai.

Ningrum a myit kraw hta tinang nga ai nga jang rai sai.Shi a kraw salum hta tinang nga jang gaw hpang langai hpe bang na ngu ai gaw nmai byin nga sai.Shi a kraw hta hpang langai nga jang gaw shi kraw salum hta tinang nnga sai rai nga ai.

Bai nna maja galai shai na matu n shakut gring ai ngu mu mada ai.Anhte shinggyim masha shagu gaw nbung hkrang masa lam ni nga ai hpe anhte chyena hkap la gring nga ai.Anhte num hte la yan a lapran hta kanawn mazum lam hpe hkum tsun shi,la shada da,num shada da mi tsun shaga kanawn mazum ai lam pyi chye na yak ai lam ni nga nga ai.Dai majaw langai ngai hta nga ai hkrang masa hpe langai gaw chyena da ya yang she lahkawng a lapran kanawn mazum lam hprinem na rai nga ai.

Anhte nkau gaw tinang tsawra ai ni hpe maja nan hkrang shapraw lu na matu shakut ai lam hpe mu lu nga ai.Dai gaw tinang mung, shi mung myit hkri tsampu tsamba ai hta n ga kraw salum kata hta mung ju ju shangun chye nga ai.Shi a hkrang masa lam hpe nnan tsawra ai kaw nna nna dai masa hpe sha kaja tim nkaja tim hkap la lu ai gaw tsawra shawang myit nan rai nga ai.Shi hte tsawra hkat ai kaw nna she shi hpe tinang ra ai hkrang masa lam byin hkra maja wa shanang shaman ya ai lam gaw n galaw yang grau kaja nga ai.Tsawra myit a majaw galai shai wa ai hpe gaw hkap la ya ra nga ai.Tsawra myit a majaw galai shai wa ai hpe hkap la lu nga tim maja shadut nna galai shai shangun ai gaw masin salum hta hkra machyi shangun chye ai majaw sadi ra na ga ai.

Bai nna anhte hkawm wa hkawm sa ai ten hta mi rai rai,magam bungli galaw hkawm ai majaw mi rai rai hpang hkret na rai jang tau nau hpang hkret na re lam phone hte matut mahkai shana da ai lam gaw grau nna kaja nga ai.Ndai lam gaw ahkyak ai zawn nrai tim kaja wa ahkyak ai lam langai rai nga ai.Dai zawn galaw ai lam gaw nta wa hpang hkret ai lam ningrum hpe phone hte shana dat ai majaw ningrum kaw na ahkyak nla ai ngu sadu sawn la na lam kaw nna koi yen lu nga ai.Anhte la ni law malaw gaw bungli hta mi rai rai,manaw manang ni hte hkrum zup ai lam hta mi rai rai,dum nta de phone shaga na malap chye ga ai.Anhte dum nta hta la nga ai wa gaw galoi wa wa ngu la nga ai hta tau nau chye da ai gaw grau nna kaja nga ai.

Bai ningrum a matu langai ngai hpe galoi mung masat dingsat ni galaw ya mai ai.Ndai lam gaw ningrum a masin salum kata de du shangun nga ai.

Bai nna tsawra ai nu wa ni anhte tsawra ai ni shagu gaw tinang tsawra ai wa kaw nna phone matut wa na hpe myit mada chye nga ga ai.Anhte magam bungli hta mi rai rai,hkring sa ai ten ni,shat sha na ten hpe phone matut shana hkat ai gaw langai hte langai tsawra ai lam hpe madun dan ai lam mung rai nna bungli hta myit tsampu ai lam hpe mung shayawm ya lu nga ai.

Bai nna tsawra ai nu wa hpu nau ni kun dinghku kata hta ningrum hpe shakawn nna shi a kaja ai lam hpe masat masa galaw ya ai lam mung ahkyak ai ngu mu mada ai.Anhte shinggyim masha shagu gaw masat masa galaw shakawn shagrau ai hpe ra sharawng ai ni hkrai rai nga ga ai.Anhte manaw manang jinghku ni a lapran hta ningrum  a kaja ai lam hpe tsun dan ai lam mung ningrum hpe myit dik myit pyaw ai lam hpe lu shangun nga ai.Apuk manam ai zawn manu dan la nga ai re.grau nna gaw anhte la ni a matu gaw ningrum ningtau jan kaw nna arawng la ya ai lam gaw n gun kaba mung byin chye nga ai.Dai re majaw tsawra hkungga ai kun dinghku kanu kawa ni lahta de tsun lai wa sai lam ni hpe hkan nang hkan sa ai rai yang anhte a kun dinghku grau nna ngwi pyaw simsa nga pyaw na lu na rai nga ai law.

 

 

Add new comment

4 + 7 =