(6 ) Lang Na, Joint Diploma Shagrau Sha-a Lamang

(6 ) Lang Na, Joint Diploma Shagrau Sha-a Lamang

( 6th Joint Diploma Graduation Ceremony)

Myitkyina. Edin, St.Luke's College, Socio -Pastoral Formation Center hta dai ni -

20 March 2024 (Bat 3 ya) Jahpawt 9:00 Am Aten, Wa Saradaw Kaba Cardinal Charles Maung Bo Shang Lawm Let, Joint Diploma Shagrau Sha-a Lamang Galaw Lai Wa Sai Rai Nga Ai.

Ndai Joint Diploma Gaw, Philippines Mungdan Na East Asian Pastoral Institute ( EAPI) Hte San Luka Chyum Hkawlik, Shinggyim Bawngring Hte Hpung Magam Gun Shapan Shalat Ginra (SLC) Kaw nna, Ginrun Hpaw Ninghtan Da Ai Lahkawng Ning Joint Diploma Lamang Mung Rai Nga Ai.

Daining 2024 Ning Hta, Joint Diploma Hkam La Ai Ni Gaw, 2022 - 2024 Hpaji Sharin Shaning Lahkawng Ning Tup Ngut Kre Awng Dang Da Ai, Lashio Sasana Na Jawngma Marai ( 7), Manmaw Sasana Na Jawngma Marai ( 11), Hte Myitkyina Sasana Na Marai ( 47) Yawng Marai ( 65 ) Tup Joint Diploma Hpe Hkam La Sai Re.

Ndai Lamang Hta, Hpaji Ningtawn Jawngma Hte Kasi Kamang Madun Jawngma Ni Hpe Mung Lak San Shagrau Lai Wa Sai Rai Nga Ai.

#rvakashinservice

#Joint_Diploma_EAPI

#Edin_Chyum_Colledge

#Myitkyina

Add new comment

9 + 0 =