Sut Masa Bungli Gaw, Hpa Hpe Ngu Mayu Ai Rai Ta? ( Cathechism )

Sut Masa Hte Shawa Gaiwang Hta Mung, Shinggyim Masha a Sari Sadang Hte, Hkum Tsup Ai Masha a Amu magam Hta Mung, shawa Yawng Nga Mu Nga Mai Na Hpe, Hkungga Ra Ai. Hpa Majaw Nga Jang, Sut Masa Hte Shawa a Yaw Shada Ai Hta, Masha Gaw Npawt Madung Hte, Yaw Shada Ai Lam Rai Nga Ai. ( Vatican Council II, GS 6 )

Sut Masa Bungli Gaw, Hpa Hpe Ngu Mayu Ai Rai Ta?

Sut masa bungli ngu jang, shawa shamu shamawt ai lam ni rai nna, masha ni gaw shanhte ra ai arai ni hte shanhte a manang ni ra ai arai ni galaw shapraw ya ai hpe ngu mayu ai. Dai majaw sut masa bungli gaw galaw shapraw ai, garan gachyan ai, arai hpe jai lang ai hte, daw jau ai lam ni rai nga ai..

Add new comment

4 + 7 =