Sade Hkamja Lam Na Matu Ndai Lusha Ni Hpe Sha Ya Ga

Sade ngu ai gaw masha a hkum hkrang hta nga ai gung,maza mala ni hpe jit sa,hka hkaw ai shaloi shapraw kau ya ai ahkyak ai magam bungli hpe galaw ya taw ai rai nga ai.Dai majaw masha langai hkamja na matu sade n gun rawng hkamja na grai nan ra ahkyak nga ai.Sade n gun yawm nna bungli atsawm nlu galaw mat ai rai yang gung,maza ni hpring nna ana ahkya law ai hkum hkrang byin wa na gaw teng sha rai nga ai.

Dai majaw gara malu masha gaw sade hpe n gun byin shangun nga ai kun ngu ai hpe hkaja yu ai shaloi 

  1. Ja magaw si – ja magaw si gaw glucose hte cholesterol shadang hpe shayawm kau ya lu ai tun byawng mawm dat rai nga ai pectin rawng ai npawt madung langai rai nga ai.Rai tim ja magaw si sha ai shaloi hpyi sep kau nna sha ai nre sha,atsawm kashin kau nna hpyi hte nawng sha ya na ra nga ai.Ja magaw si a hpyi hta anti-oxidant dat ni grai law rawng ai zawn vitamin C mung rawng nga ai.
  1. )Blue berry si – blue berry si gaw calorie yawm ai, vitamin C hte mawm dat grai law rawng nga ai rai nna cancer ana,salum ana ni nbyin hkra makawp maga ya lu ai hte  bawnu hpe mung akyu jaw ai namsi kaja rai nga ai.

(3)Omega3 fatty acid – omega -3 ngu ai gaw masha hpe akyu jaw ai,kaja ai sau dat rai nga ai.Omega-3 dat hpe pang lai nga ni hta na madung lu la mai nga ai.Sau law sha ai gaw hkamja lam a matu nhkrak ai nga tim kaja ai sau hpan ni gaw maju lasa a cell ni hpe hkrang shachyaw ai shara hta madung ahkyak dik shara kaw lawm nga ai,salum lasa shan hpe mung n gun byin shangun ai,hkam jan lu na hkum chying ning gun hpe kaja shangun ai,ra ahkyak ai lu sha dat ni chyup gang ai hta garum ya ai,bawnu hte myi n gun lu na matu mung ahkyak dik garum ya ai hta lawm ai dat rai nga ai.Bai nna salum ana byin wa lu na masa hpe shayawm kau ya ai,cholesterol hte sai rawt ai hpe mung shayawm jahkrat ya lu ai atsam nga ai.

(4)Kite lan – chyinghkrang hpan hta na rai nga ai kite lan ngu ai chyinghkrang lap mung tsit ai nam law nam lap ni hta lawm ai rai nna vitamin A,vitamin C,vitamin K hte kaga ahkyak ai vitamin dat,calcium dat ni rawng ai majaw hkamja lam hpe grai akyu jaw ya ai lu sha kaja rai nga ai.Bai nna carotenoid hte flavonoids ni mung grai law rawng ai majaw myi hkamja lam hte cancer ana nbyin hkra makawp maga ya lu ai akyu ni kite lan hta na lu la mai nga ai.

(5)Strawberry si – strawberry si gaw masha ni ra sha law ai nam si hpan mung rai nga ai.Strawberry si hta rawng ai mawm dat hte lu sha n-gun dat ni a majaw salum ana,cancer ana ni hpe makawp maga ya lu nna bum machyi ai hpe mung shamai shatsai ya lu ai atsam rawng nga ai.

(6)Salau lap – salau lap hta vitamin A,vitamin C,vitamin K hte folic dat,beta carotene ni rawng ai majaw hkum chying n gun hpe kaja shangun ai.Myi a matu kaja ai tsit ai nam lap hpan rai nga ai majaw hkamja lam hte htuk ai,sha ya na kaja ai si mai lap rai nga ai.

(7)Nai sam – nai sam hta vitamin A,vitamin C,vitamin B6,potassium dat ni rawng nga ai.Potassium hte vitamin dat,nhprang dat ni gaw hkum hkrang kata na sodium jum dat shadang hpe reng hkang rap shara ya lu ai majaw sade de du shang ai lam yawm mat hkra makawp maga ya lu nga ai.

Tsawra ai shiga madat nu wa hpunau ni mi sha tsun sai hte maren masha langai hkamja na matu sade hkamja na grai ahkyak nga ai.Dai re majaw ya sha tsun mat wa sai malu masha ni gaw sade hpe hkamja shangun ai,sade hpe n gun shabyin ya lu ai malu masha ni rai nga ai majaw shani shagu na malu masha ni hta hpan mi nrai hpan rai rap shara nna bang sha shalawm ya nga ai rai yang sade a matu sha nrai hkam hkrang hkamja lam yawng a matu akyu pru ai malu masha kaja ni rai nga ai.Kaning re ai malu masha gaw hpa a matu grau kaja ai,hpa ana a matu koi ra na ngu ai machye machyang ni hpe anhte chye na tawn da nna tinang a hkamja lam hte htuk manu ai hku lu sha nga sa let asak galu hkam kaja ai akyu hpe hkam la nga ga law.

 

Lamang tang madun ai - Julia Ja Ing

Add new comment

10 + 4 =