Hkrum Shaga Lamang ( Interview With Sara Patrick Sumlut La Doi ) 30 April 2023

my photo
Hkrum Shaga Lamang ( Interview With Sara Patrick Sumlut La Doi )
 
Panghkak Jau Ginwang, Loije Sara Ninghtawn kaw magam gun nga ai Sara Kaba Patrick Sumlut La Doi a Karai Magam gun (25) ning hpring chyeju shakawn poi hta Sara hkumnan hte hkrum shaga ai nsen hpe madat yu ga.

Add new comment

4 + 13 =