Catania Mare na San Pra ai Euplius a Poi Nhtoi (August 12) 12 August 2022

Catania Mare na San Pra ai Euplius a Poi Nhtoi (August 12)

 

San Pra ai Euplius gaw, Hkristian Hpung Masha ni, tinang a makam masham hpe makoi magap lagyim nna hkan shatup nga ai aten lai wa sai, tsa ban (12) hte (13) ning lapran hta, sak hkrung nga lai wa ai. Makoi magap rai n nga jang, tai hpyen shatai kau hkrum ai tsan ban masum ten rai nga ai. Diocetian gaw, Sicily mung Catania ginwang ting na hpung masha ni hpe zingri shamyit nga ai aten re.

A.D 304 ning, August shata (12) ya shani e, ginwang uphkang du kaba Calvisian gaw, Deacon Euplius hpe shaga la nhtawm Kabu Gara Shiga hti shangun ai, shi gaw shawoi lang lang re ai Chyum Laika hpe shaw la nhtawm: “Dingman tara a majaw zingri hkrum ai ni gaw a lu ma ai; kaning rai nme law Sumsing Mungdan gaw shanhte a matu rai nga ai.” “Nye a hpang hkan na wa gaw, tinang a hkum hpe nyet kau nna tinang a wudang hpe shani shagu hpai let nye a hpang hkan u-ga.” nga ai Chyum mungga hpe hti ai.

Dai hpang Ginwang uphkang du shangun ai hte maren Deacon Euplius gaw lachyum bai tsun dan ai. Chyum laika kaw ka tawn ai “Mungdan” ngu ai gaw, Madu Yesu a mungdan re, nga nna asan sha htai dan ai. Ndai zawn shawa a man kaw lachyum htai dan ai majaw, Deacon Euplius hpe uphkang du zingri hpang wa ai. Kade daram laja lana rai zingri hkrum timung, San Pra ai Deacon Euplius gaw, makam masham hta grau ngang wa ai. Kabu Gara Shiga Chyum Laika hpe du kaw gali tawn rai, San Pra ai Deacon Euplius gaw, baw kahtam di sat kau ai hpe hkrum nna makam masham a share shagan tai mat wa sai rai nga ai.

San Pra ai Deacon Euplius n nga mat ai hpang, Nawku Hpung gaw, Shi hpe San Pra ai Masha dang dat let, Shi a Poi Nhtoi hpe mung, August shata (12) ya shani ngu masat shagrau dat ya sai rai nga ai. 

Daini Nawku hpung gaw, San Pra ai Euplius Poi hpe galaw nga ai aten hta, Anhte hpung masha ni mung, San Pra ai Euplius a labau kadun hpe madat hkaja la lu sai hte maren, anhte a shani shagu na sak hkrung hkawm sa ai hkrun lam hta, tinang a makam masham hpe sakse hkam lu hkra shakut sa wa nga ga law.

 

By;

Sister Rose Angeline Maran Nang Doi (SFX)

RVA-Kachin Service (Myitkyina)

 

Add new comment

2 + 2 =