Wudang Shagrau Poi Masat Mungga ( Fr. Peter Lawt Naw )

Anhte a sak prat  hkawm sa nga ten hta, ruyak jam jau hkrum wa ai ten, Karai Kasang hpe aput a ngun ai, mara shagun ai lam ni nga na re, Karai Kasang nra sharawng ai hpe galaw ai lam gaw, anhte hpe hten za shangun ai lam de du wa shangun ai..

Dai ni Wudang shagrau poi hpe galaw ai.. Wudang ntsa hta Madu Yesu Jen noi si hkrum ai hpe yu mada yu ai shaloi, dum ra na gaw, anhte hpe kade ram tsawra ai ngu ai hpe myit dum ra ai lam.

Wudang shagrau poi galaw ai shaloi mung, ndai wudang gaw anhte hpe awng dang lam jaw ai, asak jaw ya lu ai, shamai shatsai ya lu ai ngu ai hpe shadum ya ai lam mung rai nga ai.

Wudang hpe mada yu nna, n gun atsam la ra nga ga ai.. Hpa majaw? ta nga yang, ndai Wudang sha anhte ni hpe myit mada shara jaw ai, hkye hkrang la ai, n gun atsam jaw ya ai majaw rai nga ai.

 

 

#homily

#rvakachinservice

Add new comment

8 + 6 =