Shani shagu Na Misa Hkungga Lamang ( 22 Febuary 2021 ) Bat 1 Ya

SHANI SHAGU NA MISA HKUNGGA ( 22 Feb, 2021 ) Bat 1 Ya

( LU SHA GAM LADAW )

Misa Nawng Ya Ai - Wa Jau John Galang La Raw

 

#mass

#rvakachinservice

Add new comment

2 + 2 =