Madat Mara Ai Chyeju

Elizabeth hte Zakari yan a madat mara ai chyeju a majaw Karai Kasang a mau hpa chyeju atsam hpe mu mada lu nga ai.

Add new comment

1 + 12 =