KACHIN PROGRAM 18 SEPTEMBER 2023

KACHIN PROGRAM 18 SEPTEMBER 2023

-KARAI KASANG A MUNGGA

-MAKAM MASHAM HKAJA LAMANG

-HKAM KAJA LAMANG

-MAHKAWN KUMHPA

-HPAJI JAW LAMANG NI

Add new comment

6 + 8 =