KACHIN PROGRAM 18 OCTOBER 2021

Bat (1) Ya

2021 Ning October Shata (18) Ya Shani Na Lamang Ni,

1. Karai Kasang A Mungga ( Bible Reflection )

2. Makam Masham Hkaja Lamang ( Bible Study )

3. Hkamja Lamang ( Health Care )

4. Mahkawn Kumhpa ( Song Request )

5. Bawm Tsin Yam ( hpaji jaw ) Landmine Awareness Program

Add new comment

4 + 8 =