KACHIN PROGRAM 14 NOVEMBER 2023

Bat (2) Ya

2023 Ning November Shata (14) Ya Shani Na Lamang Ni

 

1. Karai Kasang Mungga   (Gospel Reflection)

2. Nawku Hpung A Labau Lam (Church History)

3. Simsa Lam Lamang (Justice and Peace)

4. Buga Ndau Lamang (Mail Reply)

5. Mahkawn Kumhpa Lamang (Song Request)

Add new comment

6 + 3 =