KACHIN PROGRAM 07 APRIL 2021

( Bat 3 ) Ya Na RVA Lamang

1. Karai Kasang Mungga   ( Bible Reflection )

2. Hkairem Lamang ( Agriculture )

3. Buga Ndau Lamang ( Mail Box )

4. Buga Shiga ( Local News )

5. Mahkawn Kumhpa ( Song Request )

6. Bawm Tsin Yam ( hpaji jaw ) Landmine Awareness Program

Add new comment

4 + 14 =