KACHIN PROGRAM 06 APRIL 2021

( Bat 2 ) Ya

2021 Ning April Shata (06) Ya Shani Na RVA Lamang

1. Karai Kasang Mungga   ( Bible Reflection )

2. Nawku Hpung A Labau Lam ( Church History )

3. Simsa Lam Lamang ( Just and Peace )

4. Buga Ndau Lamang ( Mail Box )

5. Mahkawn Kumhpa Lamang ( Song Request )

6. Nanghpam ( hpaji jaw ) ( Drug Awareness Program )

 

Add new comment

2 + 2 =