KACHIN PROGRAM 05 MAY 2021

Bat (3) Ya
2021 Ning May Shata Praw (05) Ya Shani Na Lamang Ni

1. Karai Kasang Mungga (Gospel Reflection)
2. Hkairem Lamang (Agriculture)
3. Buga Ndau Lamang (Mail Reply)
4. Buga Shiga (Local News)
5. Mahkawn Kumhpa (Song Request)

Add new comment

11 + 7 =