KACHIN PROGRAM 04 MAY 2021

Bat (2) Ya
2021 Ning May Shata Praw (04) Ya Shani Na Lamang Ni

1. Karai Kasang Mungga (Gospel Reflection)
2. Nawku Hpung A Labau Lam (Church History)
3. Simsa Lam Lamang (Justice and Peace)
4. Buga Ndau Lamang (Mail Reply)
5. Mahkawn Kumhpa Lamang (Song Request)
6. Bawm Tsin Yam hpaji jaw (Landmine Awareness Program)

Add new comment

4 + 16 =