KACHIN PROGRAM 03 MAY 2021

Bat (1) Ya

2021 Ning May Shata Praw (03) Ya Shani Na Lamang Ni

 

1. Karai Kasang A Mungga (Gospel Reflection)

2. Makam Masham Hkaja Lamang (Bible Study)

3. Hkamja Lamang (Health Care)

4. Mahkawn Kumhpa (Song Request)

5. Covid - 19

Add new comment

7 + 10 =