KACHIN PROGRAM 02 MAY 2021

Laban Shani

2021 Ning May Shata Praw (02) Ya Shani Na RVA Lamang Ni

                           

1. Dinghku Lamang (Family Program)

2. Ramma Lamang (Youth)

3. Tara Laika Sharin Lamang

4. Mahkawn Kumhpa Lamang (Song Request)

 

Add new comment

13 + 1 =