San Coluban Jau hpung gaw de ai (100) ning hpring Jubali poi hte seng nna, hkrum shaga ai lam. (16 Nov 2018)

Interview

 

San Coluban Jau hpung gaw de ai (100) ning hpring Jubali poi hte seng nna, hkrum shaga ai lam.

 

Interview with,

                     Fr. Patrick Donald Woo ang Sr. Rosa Sylvia Lahpai Seng Tawng.

Add new comment

6 + 13 =

Please wait while the page is loading