Nu Maria A Tsawra Garum Ya Ai Lam Hpe Hkam La Nga Ga, Nga Nna Shaning Nnan Shani Na Mungga Hta Wa Sarabyin Tsun

“Ru yak, mang hkang lam ni hkrum hkra wa ai aten ni hta, anhte kanu rai nga ai, Nu Maria hpang de gayin wa ga, hpa majaw nga yang Nu Maria gaw anhte yawng hpe Karai Kasang a kashu kasha ni ngu nna mu mada nga ai, kaga hpu nau ni yawng mung Karai Kasang a kashu kasha ni rai nga ma ai, ngu ai masa anhte mu mada nna shanhte hpe tsawra myit madun lu hkra Nu Maria anhte hpe garum ya nga ai” nga nna Wa Sarabyin Francis tsun lai wa ai.

January praw langai ya, shaning nnan shani, Nu Maria, Karai a kanu poi nhtoi shani, San Peter nawku htingnu kaba hta nawng ya ai Missa Hkungga Mungga hta Wa sarabyin hku nna

“anhte a prat hta garum lakawn la na grau ra kadawn wa ai aten masa ni hta, yak hkak jam jau lam ni hkrum hkra wa ai aten masa ni hta, Nu Maria hpe anhte sharawt mada yu ra ga ai, Nu Mara a azi mada yu ai hpe anhte hkam la na ra ga ai, azi mada yu dat ai Nu Maria a myi ni gaw anhte a prat kata na sin nga ai jut shara ma hkra hpe htoi jasan ya lu nga ai zawn, myit mada shara hpe mung bai htoi tu shangun ya lu nga ai, anhte hpe shi azi mada yu nna, ‘myit hkum kaji mu, ngai nanhte Kanu nang e nga nga nngai’ nga nna Nu Maria anhte hpe tsun nga ai. Kanu langai zawn yu mada nga ai Nu Maria a yu mada lam gaw, makam masham lam tha rawt jat galu kaba wa hkra anhte hpe garum ya nga ai, anhte gaw karai kasang a kashu kasha ni rai nga ga ai ngu ai lam hpe mu mada wa hkra garum ya ai, kaga hpu nau ni yawng hpe mung, langai hte langai nbung ai gawng kya ai lam ni nga nga ma ai raitim yawng hpe tsawra myit madun lu hkra garum ya nga ai, hpa majaw nga yang, Nu Maria gaw Karai Kasang a amyu masha ni yawng hpe shut hpyit mara lu ai ni ngu ai masa nmu mada ai sha, kashu kasha ni re ngu ai masa hku she mu mada nga ai majaw rai nga ai”

nga nna Wa Sarabyin Francis hkaw tsun lai wa ai lam  EWTN shiga dap Internet laika man the ka shana da nga ai.

Source : EWTN News

Add new comment

5 + 2 =

Please wait while the page is loading

Nu Maria A Tsawra Garum Ya Ai Lam Hpe Hkam La Nga Ga, Nga Nna Shaning Nnan Shani Na Mungga Hta Wa Sarabyin Tsun | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.