Wa Sarabyin Francis a mungga, Oct 8, 2018

Tinang a prat hpe tinang ra ai hku tinang hkrai ka lajang la nga na kun, shing nrai Karai Kasang hpe madaw ka lajang ya na ap jaw na ga ai kun?

Add new comment

4 + 0 =

Please wait while the page is loading

Wa Sarabyin Francis a mungga, Oct 8, 2018 | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.