Karai Kasang A Mungga : Lu Sha Gam Ladaw Laban 4, 2020

Chyum Laika Ni : Lu Sha Gam Ladaw Laban 4, 2020

  • Chyum Mungga Daw (1) - 1 Samuela 16:1, 6-7, 10-13
  • Chyum Mungga Daw (2) - Ehpesu 5:8-14 
  • Kabu gara ai shiga - Yawhan 9:1, 6-9, 13-17, 34-38

Add new comment

1 + 17 =

Please wait while the page is loading

Karai Kasang A Mungga : Lu Sha Gam Ladaw Laban 4, 2020 | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.