July 13, 2018 laban hpang manga ya

Shani shagu na Karai a mungga (Wa Jau Stephan Mari La Ja)

July 13, 2018 laban hpang manga ya, Mt 10:16-23,

Add new comment

3 + 0 =

Please wait while the page is loading