COVID-19 Nkap Hkrum Na Matu

COVID-19 Hpe koi yen kau lu na matu

N-ta kaw sha nga ga

  • Corona  virus ana n kap hkrum na matu, dum nta kaw sha nga u.Shaloi hpa n tsang ra ai.
  • Virus kanu kap hkrum ai (shnr) ana n madun ai sha, corona virus nga nnga n chye ai, raitim nta kaw sha nga u.Rai jang kaga masha ni kaw bai nkap bra lu ai.
  • Virus kap hkrum ai hpe chye jang mung nta kaw sha laksan nga u.Shaloi ana zinli mai tsai lu na shadang grau law ai hte kaga masha ni hpe mung n kap bra lu ai.
  • Nta kaw nnga ai sha shinggan de le hkawm jang Corona virus ana kap wa chye ai zawn lama na tinang kaw virus kap taw ai rai yang kaga masha ni hpe mung kap bra wa chye nga ai.

 

Dai majaw n akyak yang shinggan n le ga!

Tinang a Mungdaw Mungdan,tinang amyu, tinang hkum tinang makawp maga sa wa ga law.

Add new comment

13 + 5 =

Please wait while the page is loading

COVID-19 Nkap Hkrum Na Matu | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.